سرویس ها

کامنت اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
89 سیو پست  - 1,500 تومان 100000/10 فعال
91 ایمپرشن پست - 3,500 تومان 1000000/100 فعال
99 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 45,000 تومان 40/5 فعال
100 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 45,000 تومان 40/5 فعال
101 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 45,000 تومان 40/5 فعال
98 کامنت دلخواه سرور 2  توضیحات 50,000 تومان 100/10 فعال
فالوور ایسنتاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
95 ​​​​​​​🌀🌀 فالور ایرانی و خارجی مخلوط [سرعت بالا][استارت آنی][تا 20 درصد هدیه][سرعت روزانه 150k] - 20,000 تومان 500000/200 فعال
103 🌀 فالور ایرانی و خارجی مخلوط [سرعت بالا][استارت آنی][تا 30 درصد هدیه] - 22,000 تومان 500000/200 فعال
96  💎 فالور ایرانی [کیفیت خوب][استارت آنی][تا 10 درصد هدیه] - 40,000 تومان 60000/100 فعال
97 💣 فالور ایرانی [کیفیت عالی][ریزش مناسب][استارت آنی][تا 10 درصد هدیه] - 50,000 تومان 10000/50 فعال
ویو اینستاگرام استارت آنی (ویدیو و ایجی تیوی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
84 ویو ویدیو + ایمپرشن [ارزان ترین][استارت آنی] - 700 تومان 10000000/100 فعال
86 ویو آیجی تیوی [ارزان ترین][استارت آنی] - 1,000 تومان 10000000/100 فعال
90 ایمپرشن + ریچ پست - 1,500 تومان 500000/25 فعال
87 ویو آیجی تیوی + ریچ [استارت آنی] - 2,000 تومان 10000000/100 فعال
88 ویو آیجی تیوی + ایمپرشن [ارزان ترین][استارت آنی] - 3,000 تومان 10000000/100 فعال
85 ویو ویدیو + ایمپرشن + پروفایل ویزیت [استارت آنی] - 5,000 تومان 100000/100 فعال
لایک اینستاگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
106  ❤️ لایک بین الملل مخلوط [اختصاصی][استارت آنی] - 5,000 تومان 15000/100 فعال
104  ⭐️ لایک مخلوط طلایی [اختصاصی][استارت آنی][تا 20 درصد هدیه]   - 6,000 تومان 2000/10 فعال
107  🌀 لایک ایرانی و خارجی مخلوط [سرعت بالا][استارت آنی][تا 10 درصد هدیه] - 7,000 تومان 50000/200 فعال
105  ⚡️ لایک مخلوط [سرور 2][سرعت بالا][استارت آنی] - 9,000 تومان 10000/100 فعال
102  ⚡️⚡️ لایک مخلوط [برای آیجی تیوی و ریل][تا 50 درصد هدیه][استارت آنی] - 10,000 تومان 100000/100 فعال
93  💎 لایک ایرانی [واقعی][پیشنهادی 1][استارت آنی] - 14,000 تومان 8000/50 فعال
بازدید تلگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
50 بازدید تک پست توضیحات 110 تومان 20000/100 فعال
51 بازدید 2 پست اخر 👁‍🗨 - 240 تومان 10000/100 فعال
60 بازدید 3 پست اخر 👁‍🗨 - 360 تومان 100000/100 فعال
52 بازدید 4 پست اخر 👁‍🗨 - 480 تومان 100000/100 فعال
53 بازدید 5 ست اخر 👁‍🗨 - 600 تومان 100000/100 فعال
61 بازدید 6 پست اخر 👁‍🗨 - 720 تومان 100000/100 فعال
62 بازدید 7 پست اخر 👁‍🗨 - 840 تومان 100000/100 فعال
63 بازدید 8 پست اخر 👁‍🗨 - 960 تومان 100000/100 فعال
64 بازدید 9 پست اخر 👁‍🗨 - 1,080 تومان 100000/100 فعال
54 بازدید 10 پست اخر 👁‍🗨 - 1,200 تومان 100000/100 فعال
68 بازدید 11 پست اخر 👁‍🗨 - 1,380 تومان 100000/100 فعال
69 بازدید 12 پست اخر 👁‍🗨 - 1,500 تومان 100000/100 فعال
70 بازدید 13 پست اخر 👁‍🗨 - 1,620 تومان 100000/100 فعال
71 بازدید 14 پست اخر 👁‍🗨 - 1,740 تومان 100000/100 فعال
72 بازدید 15 پست اخر 👁‍🗨 - 1,860 تومان 100000/100 فعال
73 بازدید 16 پست اخر 👁‍🗨 - 1,980 تومان 100000/100 فعال
74 بازدید 17 پست اخر 👁‍🗨 - 2,100 تومان 100000/100 فعال
75 بازدید 18 پست اخر 👁‍🗨 - 2,220 تومان 100000/100 فعال
76 بازدید 19 پست اخر 👁‍🗨 - 2,340 تومان 100000/100 فعال
55 بازدید 0⃣2⃣ پست اخر 👁‍🗨 - 2,460 تومان 100000/100 فعال
77 بازدید 25 پست اخر 🦄 - 3,060 تومان 100000/100 فعال
65 بازدید 30 پست اخر 🦄 - 3,660 تومان 100000/100 فعال
78 بازدید 35 پست اخر 🦄 - 4,260 تومان 100000/100 فعال
79 بازدید 40 پست اخر 🦄 - 4,860 تومان 100000/100 فعال
56 بازدید 50 پست اخر 🦄 - 5,000 تومان 100000/100 فعال
80 بازدید 45 پست اخر 🦄 - 5,460 تومان 100000/100 فعال
66 بازدید 80 پست اخر 🦄 - 8,000 تومان 100000/100 فعال
83 بازدید 80 پست اخر 🦄 - 8,000 تومان 100000/100 فعال
81 بازدید 60 پست اخر 🦄 - 12,120 تومان 100000/100 فعال
82 بازدید 70 پست اخر 🦄 - 13,320 تومان 100000/100 فعال
رای و نظرسنجی تلگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 رای و نظرسنجی تلگرام 📌 - 18,000 تومان 20000/100 فعال
59 رای و نظرسنجی تلگرام 📌 توضیحات 18,000 تومان 20000/100 فعال
ممبر اجباری تلگرام استارت آنی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
58 ممبر هیدن تلگرام - 8,000 تومان 20000/100 فعال
67 ممبر بازدیددار تلگرام توضیحات 20,000 تومان 20000/100 فعال