فراموش نکنید

افزایش بازدید پست تلگرام

در این قسمت می توانید به تعداد مورد نیاز خود برای پست های کانال خود اقدام به حرید افزایش بازدید  کنید.

بسته های روزانه ، هفتگی و ماهیانه برای خرید در نظر گرفته شده است.

با هر بار خرید بسته های افزایش بازدید پست تا سقف ۵۰ پست شما افزایش بازدید خواهد داشت

برای بسته های افزایش بازدید هفتگی و ماهیانه در صورتی که تمایل به افزایش بازدید پست ها در ساعت خاصی از روز دارید میتوانید از طریق تماس با ما هماهنگ کنید

بسته های افزایش بازدید روزانه:

با خرید بسته های این بخش پست های جدید شما  یک بار افزایش بازدید را در همان روز دریافت خواهد کرد.

200 بازدید پست تلگرام
4 هزار تومان
بسته روزانه
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 1 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
500 بازدید پست تلگرام
9 هزار تومان
بسته روزانه
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 1 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
1000 بازدید پست تلگرام
14 هزار تومان
بسته روزانه
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 1 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
2000 بازدید پست تلگرام
29 هزار تومان
بسته روزانه
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 1 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
5000 بازدید پست تلگرام
59 هزار تومان
بسته روزانه
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 1 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
10000 بازدید پست تلگرام
99 هزار تومان
بسته روزانه
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 1 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته

 

بسته های افزایش بازدید هفتگی: (با ۱۵ درصد تخفیف)

با خرید بسته های این بخش پست های جدید شما  هفت بار افزایش بازدید را  روزانه یک بار به مدت یک هفته  دریافت خواهد کرد.

 

200 بازدید پست تلگرام
29 هزار تومان
بسته هفتگی
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 2 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
500 بازدید پست تلگرام
59 هزار تومان
بسته هفتگی
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 2 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
1000 بازدید پست تلگرام
89 هزار تومان
بسته هفتگی
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 2 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
2000 بازدید پست تلگرام
169 هزار تومان
بسته هفتگی
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 2 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
5000 بازدید پست تلگرام
349 هزار تومان
بسته هفتگی
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 2 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
10000 بازدید پست تلگرام
499 هزار تومان
بسته هفتگی
افزایش بازدید تمامی پست های جدید
تحویل در کمتر از 2 ساعت
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته